Finalizare proiect DocIgniter

Comunicate interne
Societatea T2 SRL, cu sediul în Roșiori de Vede, Strada Ceauș Firică nr. 35, judeţ Teleorman a finalizat implementarea proiectului „DOCIGNITER – AGREGATOR INOVATIV DE DOCUMENTE INTELIGENTE”, co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, Organism Intermediar pentru POC Axa Prioritară 2 – “Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă”, Obiectiv specific 2.2. “Creşterea contribuţiei sectorului TIC pentru competitivitatea economică”, Acţiunea 2.2.1  “Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”, cod SMIS 2014+: 115918. Valoarea totală a proiectului a fost de 1.729.180,55 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 1.242.436,61 lei. Proiectul s-a implementat pe o durată de 24 luni în Municipiul Roșiori de Vede, Strada…
Read More

Public Alpha DocIgniter

Comunicate interne
Versiunea „Public Alpha” a DocIgniter este disponibilă gratuit la adresa: https://di.docigniter.ro/demo O puteți utiliza pentru a vă genera două fișiere esențiale pentru compatibilitatea site-ului dumneavoastră Wordpress cu GDPR: Termeni și condiții de utilizare a site-ului șiPolitica de cookies a site-ului
Read More

Comunicat semnare contract finanțare

Comunicate interne
Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 "Competitivi împreună"  Data: 08.08.2017 Semnarea Contractului de Finanțare nr. 38 / 02.08.2017 privind proiectul de investiție “DOCIGNITER – AGREGATOR INOVATIV DE DOCUMENTE INTELIGENTE” Societatea T2 SRL, cu sediul în Roșiori de Vede, Strada Ceauș Firică nr. 35, județ Teleorman, derulează începând cu data de 02.08.2017 proiectul “ DOCIGNITER – AGREGATOR INOVATIV DE DOCUMENTE INTELIGENTE”, cod SMIS 115918, în baza contractului de finanțare nr. 38/02.08.2017 încheiat cu Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, Organism Intermediar pentru POC Axa Prioritară 2 – “Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, în numele şi pentru Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operațional Competitivitate (POC). Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Competitivitate…
Read More

Începere contract finanțare

Comunicate interne
Societatea T2 SRL, cu sediul în Roșiori de Vede, Strada Ceauș Firică nr. 35, judeţ Teleorman a semnat contractul de finanțare nr. 38/02.08.2017  cu Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, Organism Intermediar pentru POC Axa Prioritară 2 – “Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, în numele şi pentru Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operaţional Competitivitate (POC). Din data de 02.08.2017 am început implementarea proiectului “DOCIGNITER – AGREGATOR INOVATIV DE DOCUMENTE INTELIGENTE”, cod SMIS 2014+: 115918.
Read More