Începere contract finanțare

Societatea T2 SRL, cu sediul în Roșiori de Vede, Strada Ceauș Firică nr. 35, judeţ Teleorman a semnat contractul de finanțare nr. 38/02.08.2017  cu Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, Organism Intermediar pentru POC Axa Prioritară 2 – “Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, în numele şi pentru Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operaţional Competitivitate (POC).

Din data de 02.08.2017 am început implementarea proiectului “DOCIGNITER – AGREGATOR INOVATIV DE DOCUMENTE INTELIGENTE”, cod SMIS 2014+: 115918.