Obiective

DOCIGNITER – AGREGATOR INOVATIV DE DOCUMENTE INTELIGENTEProiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

"Competitivi împreună"

Contractului de Finanțare nr. 38 / 02.08.2017, cod SMIS 115918

Obiective

   

Pentru o înțelegere a conceptului integrat de proiect, propus spre finanțare prin prezentul proiect de către societatea T2 S.R.L., prezentam în cele ce urmează obiectivul general al proiectului si obiectivele specifice:

Obiectivul general al proiectului este: Creșterea valorii adăugate generate de sectorul TIC, prin  desfășurarea unor activități de cercetare-dezvoltare tehnologica și inovare în cadrul S.C. T2 S.R.L. in vederea dezvoltării unui produs TIC cu aplicabilitate în economia românească.

Îndeplinirea obiectivului general este corelata cu realizarea obiectivului tematic 2 al Programului Operațional Competitivitate – Sporirea utilizării, calității și a accesului la tehnologia informației și comunicațiilor.

Obiective specifice a căror îndeplinire va asigura îndeplinirea obiectivului general:

  • Obiectiv specific 1 – Dezvoltarea si introducerea pe piata, intr-o perioada de 24 de luni din momentul semnarii contractului de finantare , a unei platforme si Business2Business și Business2Government adresate preponderent domeniului achizițiilor publice, în vederea generării de documente standardizate pe baza unor șabloane prestabilite;

Functionalitatile noii platforme vor fi:

  • Gazduirea unor elemente, documente tip sablon utilizate pentru completarea automata ulterioara;
  • Posibilitatea completarii unor campuri predefinite pentru generarea documentului final integrat;
  • Pentru clienții care folosesc sisteme de management al proiectelor ce folosesc programe de tip „issue tracker”, platforma va permite inserarea unor câmpuri din aceste sisteme în document;
  • Procesul de scriere documente definit și standardizat.

Principalul beneficiu adus va fi eliminarea erorilor de structura, cat si a timpului alocat unor sarcini repetitive.

  • Obiectiv specific 2 – Realizarea unei cifre de afaceri de peste 700 mii lei în urma comercializării platformei în cel putin 24 de luni de la finalizarea proiectului.