Finalizare proiect DocIgniter

Societatea T2 SRL, cu sediul în Roșiori de Vede, Strada Ceauș Firică nr. 35, judeţ Teleorman a finalizat implementarea proiectului „DOCIGNITER – AGREGATOR INOVATIV DE DOCUMENTE INTELIGENTE”, co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, Organism Intermediar pentru POC Axa Prioritară 2 – “Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă”, Obiectiv specific 2.2. “Creşterea contribuţiei sectorului TIC pentru competitivitatea economică”, Acţiunea 2.2.1  “Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”, cod SMIS 2014+: 115918.

Valoarea totală a proiectului a fost de 1.729.180,55 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 1.242.436,61 lei.

Proiectul s-a implementat pe o durată de 24 luni în Municipiul Roșiori de Vede, Strada Ceauș Frică, Nr. 35, Județ Teleorman, începând cu data de 02.08.2017.

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operaţional Competitivitate 2014–2020.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *